Abcoude-Amsterdam


'Abcoude-Amsterdam' is de traditionele roeiwedstrijd die het Comité voor Wherrywedstrijden jaarlijks organiseert op de tweede zondag van oktober.
In 2019 vindt Abcoude-Amsterdam plaats op 13 oktober om 14:00.

De wedstrijd wordt verroeid in C-boten en wherries tussen het Abcoudermeer in Abcoude en roeivereniging Willem III in Amsterdam, over een afstand van 12 km. (zie ook de baankaart)Uitgeschreven nummers - Inschrijven - Wedstrijd - Veiligheidsplan - Scheepvaart en andere hindernissen - Prijzen - Startgebied - Wedstrijdsecretariaat - Baankaart - Onderdoorgang A2- Inschrijvingen/Lotingen/Uitslagen/Baanrecords


Uitgeschreven nummers:

1. H C4* 10. H C1x
2. J18 C4* 11. J18 C1x
3. H C4+ 12. D C2*
4. D C4* 13. M18 C2*
5. M18 C4* 14. H Tweepersoons rolbankenwherry
6. D C4+ 15. Mix Tweepersoons rolbankenwherry
7. H C2* 16. H Eenpersoons rolbankenwherry
8. J18 C2* 17. H Tweepersoons vastebankenwherry
9. H C2+

N.B. Indien het wedstrijdnummer van uw keuze niet hierboven is vermeld, en u minstens drie ploegen heeft, kan het bestuur besluiten het alsnog uit te schrijven.
Ook kan het bestuur -mits tijdig opgegeven- op beperkte schaal bemiddelen in het lenen en/of vervoeren van boten.
Neem voor deze zaken contact op met de wedstrijdleider. (ook per e-mail)

LET OP!
C-boten moeten voldoen aan de door de KNRB gestelde eisen zoals beschreven in het RvR van november 2016. C-tweeën van het merk C-line zijn niet toegestaan en zullen worden uitgesloten. C-vieren van C-line voldoen wel aan de regels.

Voor rolbankenwherries gelden de regels zoals die in het RvR van 2010 waren vastgesteld, na te lezen in artikel 25 van dit document.
N.B. Tweepersoons vastebanken wherries dienen minimaal 140 kg te wegen. Dit gewicht is inclusief riemen en inventaris (zoals vlonders, buikdenningen, stuurstoel met leuning, pikhaak).

Terug naar bovenInschrijven:

De inschrijvingen voor de 2019 editie van Abcoude-Amsterdam sluiten op woensdag 9 oktober om 18:00 uur, en de loting vindt plaats om 22:00 uur. Wijziging kunnen uiterlijk tot zaterdag 12 oktober om 14:00 uur worden doorgegeven.

Inschrijfgelden:
Overmaken naar rekeningnummer NL71INGB0004603041, ten name van Penningmeester Comité voor Wherrywedstrijden, Amstelveen.

Inschrijfadres:
Frank Termeulen
Rigelstraat 4
1223 AT Hilversum
06-22025857
frank.termeulen@kpnmail.nl

Graag bij inschrijven een mobiel nummer opgeven waarop de ploeg bereikbaar is, liefst ook via WhatsApp!

Deelname aan alle evenementen van het Comité voor Wherrywedstrijden is voor eigen risico.

Terug naar boven
Wedstrijd:

De wedstrijd wordt verroeid in C-boten en wherries tussen het Abcoudermeer in Abcoude en roeivereniging Willem III in Amsterdam, over een afstand van 12 km. (zie ook de baankaart)

Wedstrijdleider: Frank Termeulen
Hoofd van de jury: Rob Bijderwieden

Ploegen starten na elkaar met steeds een startverschil van een minuut tussen twee ploegen.

De eerste start is om 14:00 uur. Alle ploegen dienen om 13:55 op volgorde klaar te liggen in het startgebied.

Alle stuurlieden dienen vantevoren gewogen te worden. De weging vindt plaats tussen 12:00 en 13:30 uur op het wedstrijdsecretariaat. Zie ook de interactieve kaart van het startgebied.

In alle boten met twee of vier roeiers dient de boeg een rugnummer te hebben; in alle boten met slechts één roeier dient die roeier een rugnummer te hebben. Rugnummers zijn af te halen tussen 12:00 en 13:30 uur op het wedstrijdsecretariaat. Zie ook de interactieve kaart van het startgebied.

Alle te gebruiken boten moeten voldoen aan de door de KNRB gestelde eisen ten aanzien van Wherries en C-boten, en moeten in het bezit zijn van een officiële meetbrief van de KNRB. Indien de meetbrief aangeeft dat ballast nodig is, dient die ballast tijdens de wedstrijd aan boord te zijn.
N.B. Tweepersoons vastebanken wherries dienen minimaal 140 kg te wegen. Dit gewicht is inclusief riemen en inventaris (zoals vlonders, buikdenningen, stuurstoel met leuning, pikhaak).

De prijsuitreiking zal circa 45 minuten nadat de laatste ploeg gefinished is plaatsvinden in de sociëteit van Willem III.

Terug naar boven
Veiligheidsplan:

De weersomstandigheden tijdens Abcoude – Amsterdam 2013 waren aanleiding om een calamiteitenplan op te zetten:

Terug naar boven
Scheepvaart en andere hindernissen:

Er wordt op eigen risico gevaren, hieronder volgen enkele waarschuwingen voor stuurlieden, roeiers en supporters.

De wedstrijdleiding kan geen rekening houden met verloren tijd door overige scheepvaart en/of andere hindernissen.

Scheepvaart

Gedurende de gehele wedstrijd is het gehele traject ook open voor overige scheepvaart. Houd hier dus rekening mee, met name met bochten naar bakboord.

Smalle doorgangen en veerponten

Pont voor voetgangers/fietsers
Ongeveer een kilometer na het A2 viaduct is er een kleine pont voor voetgangers en fietsers. Een baancommissaris zal zorgen dat de wedstrijd door deze pont zo min mogelijk wordt gehinderd. Als de pont het water oversteekt, dient met niet voorlangs, maar achterlangs te varen, in verband met de kabel aan de voorkant van de pont.

Brug en sluis bij Ouderkerk
Zowel de brug als het sluisje zijn smal. Eventuele overige scheepvaart zal door een baancommissaris worden gewaarschuwd.

Pont voor voetgangers/fietsers
Ongeveer honderd meter na café/restaurant "Het Kleine Kalfje" (aan bakboord) is er een pont voor voetgangers en fietsers. Dit is een pont zonder kabels. Het is hier breed genoeg om deze pont zonder assistentie van een baancommissaris te passeren.

Terug naar boven
Prijzen:
bekertje De winnaars van ieder nummer ontvangen het traditionele bekertje.

Alle andere deelnemers krijgen een glaasje.

glaasje

Bij de wedstrijden Abcoude-Amsterdam kunnen de volgende wisselprijzen worden gewonnen.

"Verenigingsprijs"
Voor de vereniging met het hoogste aantal punten, berekend afhankelijk van de uitslag per wedstrijdnummer, en van het aantal inschijvingen per wedstrijdnummer. De omrekeningtabel is hier te vinden.

"Ellerkamp Wisselbeker"
Voor de winnaar van het nummer tweepersoons vastebankenwherry.

"Nico Meyer Beker"
Voor de winnaar van het nummer eenpersoons rolbankenwherry.

"Kringvaartbeker"
Voor de winnaar van het nummer tweepersoons rolbankenwherry.

"Victor Bernhardbeker" Voor de winnaar van het nummer HC4*.

"Wim van der Zeebeker" Voor de winnaar van het nummer HC4+.

Terug naar boven
Startgebied: klik op de rode ballonnen voor meer informatieTerug naar boven
Wedstrijdsecretariaat:

Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich in het startgebied bij de brug.

Er is daar geen mogelijkheid tot omkleden wel een eenvoudig mobiel toilet

De brug bevindt zich in de overgang van de Broekzijdselaan naar Janshof

Terug naar boven
Baankaart:

baankaart

Terug naar boven
Onderdoorgang A2:

Deelnemende boten
Voor het roeien zijn er geen belemmeringen.

Volgers (fietsers en auto's
De zuidelijke onderdoorgang is hoogstwaarschijnlijk voor fietsers, en misschien ook voor auto's open.

Advies voor fietsers en automobilisten
Controleer of de onderdoorgang open is als je voor de wedstrijd naar Abcoude gaat.

Terug naar bovenInschrijvingen/Lotingen/Uitslagen/Baanrecords:

Uitslagen 2019

Klik
hier om lid te worden van het Comité voor Wherrywedstrijden. De contributie is slechts Euro 6,- per jaar.

Loting 2019 Laatst bijgewerkt 2019-10-11 20:20

Baanrecords Versie 2019; MS Word document

Uitslagen 2018

Loting 2018 Laatst bijgewerkt 2018-10-14 13:00

Baanrecords Versie 2018; MS Word document

Uitslagen 2017

Loting 2017

Baanrecords Versie 2017; MS Word document

Uitslagen 2016

Loting 2016

Uitslagen 2015

Loting 2015

Baanrecords Versie 2015; MS Word document

Uitslagen 2014

Loting 2014

Uitslagen 2013

Baanrecords Versie 2013; MS Word document

Loting 2013

Uitslagen 2012

Baanrecords Versie 2012; MS Word document

Loting 2012

Uitslagen 2011

Baanrecords Versie 2011; MS Word document

Loting 2011

Uitslag 2010

Loting 2010

Uitslagen 2009

Uittslag 2008

Uitslag 2007

Uitslagen 2006

Uitslagen 2005

Loting 2005

Uitslagen 2004

Loting 2004

Uitslagen 2003

Uitslagen 2002

Loting 2002

Uitslagen 2001

Terug naar boven